درباره ما

درباره ما

تولیدی ادوات کشاورزی حاج محمدی از سال 1350 در استان گلستان شهرستان گنبدکاووس در زمینه تولید ادوات کشاورزی ، دیسک، تریلی ، سمپاش و بذر پاش فعالیت داشته و با توجه و به منظور توسعه صنعت کشاورزی همواره در کنار کشاورزان گرامی بوده است.
از سال 1371 بصورت تخصصی اقدام به تولید بذرکار و بذرپاش نموده و با الگو برداری از دستگاه بذرکار جاندیر و بهینه سازی دستگاه با شرایط منطقه گام دیگری در جهت افزایش تولید و مکانیزاسیون صنعت کشاورزی در منطقه برداشته است.
این مجموعه  در نظر دارد با بکارگیری تجربیات گذشته و لزوم  افزایش تولید داخلی کشور بیش از پیش  در زمینه مکانیزاسیون صنعت کشاورزی فعالیت خود را گسترش دهد. پیشنهادات شما عزیزان ما را در رسیدن به این اهداف  یاری خواهد کرد.

درباره ما

تولیدی ادوات کشاورزی حاج محمدی از سال 1350 در استان گلستان شهرستان گنبدکاووس در زمینه تولید ادوات کشاورزی ، دیسک، تریلی ، سمپاش و بذر پاش فعالیت داشته و با توجه و به منظور توسعه صنعت کشاورزی همواره در کنار کشاورزان گرامی بوده است.